Textové služby

Korektúry

Každý text v slovenskom jazyku určený na verejné šírenie si vyžaduje korektúru – či už ide o text pôvodný, alebo prekladový. Korektúry, textové a štylistické úpravy poskytujeme na vysokej profesionálnej úrovni podľa pravidiel Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V súčasnosti sme zoznam poskytovaných služieb rozšírili a to nasledovne.

 

Úprava textov, editovanie, redigovanie:

Korektúry v počítači a stránkové korektúry. Cena 1,40 – 3,40 eura za jednu normostranu textu (1 800 znakov vrátane medzier). Rozhoduje náročnosť a charakter predlohy.

Termíny: do desiatich normostrán 2 – 3 pracovné dni; sto normostrán 4 – 7 pracovných dní. Pri rozsiahlejšom texte termín podľa dohody.

Expresné vybavenie za 3,40 eura za normostranu.

Pri textoch, ktoré si vyžadujú rozsiahle štylistické úpravy, zeditovanie a druhú korektúru je cena 3,40 – 3,90 eura na normostranu.

Prípadné zanesenie korektúry vyhotovenej niekým iným do textového súboru vo Worde 1,40 eura za normostranu.

Spracovanie rukopisov vznikajúcich literárnych diel, zostavovanie kníh, zoradenie a výber textov a obrazového materiálu až po prípravu do tlače za osobitných podmienok.

Ďalšie textové služby

Vytvorenie textov rozličnej povahy. Ide predovšetkým o texty neliterárnej povahy, určené pre technickú alebo obchodnú sféru a to najmä komerčné texty:

Termíny: podľa dohody.

  • Posudzovanie hotových diel, odborné posudky na vznikajúce literárne diela (básne, poviedky, cestopisy). Cena 33 – 133 eur v závislosti od rozsahu a charakteru rukopisu (útla zbierka 33 eur, rozsiahly rukopis 133 eur).

Za začiatok spracovania sa považuje zreteľná písomná dohoda na základe e-mailovej komunikácie o termíne odovzdania zákazky a spôsobe úhrady.

Pri zákazke nad 50 eur sa účtuje záloha 50 % z predpokladaného celkového objemu.

Aj pri stránkových korektúrach treba dodať elektronickú verziu, najlepšie vo Worde.

Chyby sa v elektronickej verzii opravujú priamo v dodanom textovom súbore.

Chyby v stránkových korektúrach sa vyznačujú korektorskými značkami zaužívanými v praxi.

Na vyžiadanie vám poskytneme manuál obsahujúci korektorské značky a pravidlá ich používania.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazku bez uvedenia dôvodu.